Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu automotokonicek.cz

Prodávající:

Zdeněk Koníček AUTO - MOTO
Moravská 98
688 01 Uherský Brod

IČ: 42346754
DIČ: CZ6304020338

Tel.: 572 632 556

e-mail: info@automotokonicek.cz

* FOTKY NA ESHOPU JSOU POUZE ILUSTRATIVNÍ *

 

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 
Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu automotokonicek.cz

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat. Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se smluvní vztahy obchodními podmínkami dle občanského zák. č.40/1964Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obch. zákoníkem č.513/1991 Sb., vše v platném znění.


2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu automotokonicek.cz jsou realizovány po České republice a na Slovensko, ostatní země jen dle předešlé dohody. 

4. Termín dodání zboží

Zboží, které je skladem expedujeme ještě týž den balíkem do ruky DR Českou poštou nebo přepravní společností PPL. Doba dodání je 24 hodin. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení (např. dopravní služba doručuje do 24 hodin, Česká pošta dle vlastních směrnic). Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. Doklad o zaplacení zboží a daňový doklad budou doručeny s objednávkou. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před odesláním objednávky. 

Doručení zboží na Slovensko probíhá výhradně přepravní společností PPL, která na Slovensku spolupracuje s DHL. Přepravní doba činí 2 pracovní dny od odeslání. Příklad: Když zboží odešleme v pondělí tak je ve středu doručováno.

5. Způsoby úhrady

Úhrada dobírkou - v rámci ČR
Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zboží. Cena přepravy Českou poštou nebo společností PPL je 144,- Kč. Pokud objednávka přesáhne hodnotu 5000 Kč s DPH je zákazníkovi účtováno pouze dobírkovné ve výši 44,-Kč. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list. 
 

Úhrada bankovním převodem - v rámci ČR
Zboží bude v tomto případě odesláno až po přijetí úplné kupní ceny na náš účet. Při platbě bankovním převodem je zákazníkovi účtována přeprava ve výši 99 Kč.. Platební pokyny budou odeslány ihned potom, co ověříme dostupnost zboží z objednávky. Platba je na náš účet připsána zpravidla následující pracovní den.


Doprava v rámci ČR

osobní odběr Uherský Brod

0,-
0,-

Dobírka - Česká pošta, PPL
144,-
44,-

Bankovní převod - Česká pošta, PPL
99,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Sledování zásilek České Pošty:
http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php

Sledování zásilek PPL:
http://www.ppl.cz/

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu info@automotokonicek.cz Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, poštovní poukázkou). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

7. Jiná ustanovení

V případech, kdy: 

- se zboží již nevyrábí nebo nedodává 
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží 
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
- bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

8. Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

V jiných případech ceny v internetovém a kamenném obchodě mohou být odlišné. Domáhání se internetové ceny v kamenném obchodě není možné.

9. Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

10. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu automotokonicek.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

11. Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího na e-mail info@automotokonicek.cz Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží. Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu: 


AUTO - MOTO KONÍČEK
Moravská 98
688 01 Uherský Brod

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající. Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn. 

Při závadě projevené během záruční lhůty je kupující povinen řádně vyplnit reklamační protokol (stáhnout jako PDF, DOC) a přiložit kopii faktury.

12. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.